წაიღეთ MyPhone Connect

მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში

და ესაუბრეთ თქვენს ახლობლებს ყველაზე ხელმისაწვდომი ტარიფებით

ძიება ქვეყნის მიხედვით / რეგიონი სადაც გსურთ ზარის განხორციელება

ყველა ტარიფის ნახვა
ლარი
დოლარი

ტარიფი - -

ფიქსირებული
- ლარი/წთ
მობილური
- ლარი/წთ
SMS
ლარი -
OTHER SMARTIVI SITES