პორტირება მაიფონის ქსელში

მომხმარებლის ტიპი

ფიზიკური პირი
ან

პირადი ინფორმაცია

დაცვაზე შემოწმება

ჩაწერეთ ქვემოთ მოცემული ტექსტი

ვერ კითულობთ ქვემოთ მოცემულ სიტყვებს? სცადეთ განსხვავებული სიტყვები